Projekt CEFrame

Názov projektu:
Central European Flood Risk Assessment and Management

Acronym projektu:
CEframe

Číslo projektu:
2CE 101P3

Názov programu:
Program teritoriálnej spolupráce 2007- 2013, Stredná Európa

Rámec projektu:
Základným produktom je vyvinutie spoločnej metodiky pre vytvorenie porovnateľných výsledkov v manažmente povodní. Nové merania, mapy by mali byť prvoradou súčasťou výstupu projektu. Projekt bude stavať na doterajších podkladoch, bude sa zaoberať výhradne cezhranične zladeným vymedzovaním rizikových zón vrátane ich hodnotení a vývojom zladovania (koordinácia, harmonizácie) manažérskych opatrení počas povodní v týchto oblastiach.
Do projektu sú zapojené univerzity a akadémie, aby sa zachovala odborná úroveň riešenia projektu.
Predmetom projektu nie je stavebná činnosť a vytváranie nových predpovedných systémov.

 

Dátum začiatku:
apríl 2010

Dátum ukončenia:
marec 2013

Vedúci partner projektu:
LP Regionálny úrad Dolného Rakúska (AT)

Partneri projektu:
PP2 Ministerstvo poľnohospodárstva, lesov a životného prostredia Rakúska (AT)
PP3 Ministerstvo dopravy, rozvoja a technológií (AT)
PP4 MŽP ČR (CZ)
PP5 Regionálny úrad Južná Morava (CZ)
PP6 Severná hraničná dunajská oblasť a riaditeľstvo vody (HU)
PP7 SHMÚ (SK)
PP8 SVP (SK)
PP9 Central Directoriat for Water Management (HU)
 

Financovanie:
ERDF
CENTRAL EUROPE Programme
Joint Technical Secretariat
Museumstraße 3/A/III
A-1070 Vienna, Austria

Webové stránky projektu a programu:
http://www.ceframe.eu/
http://www.central2013.eu/

Kontakt SHMÚ:
Ing. Danica Lešková,PhD.
danica.leskova@shmu.sk