eGAFOR 
V ICAO Annex 3 sú meteorologické informácie (MET) slúžiace všeobecnému letectvu pre podporu vykonávania letov v nízkych letových výškach (LLF) nedostatočne definované. Poskytovanie takýchto informácií je fragmentované a nekonzistentné naprieč Európou, čo je spôsobené aj tým, že tieto informácie sú zvyčajne poskytované bezodplatne.

Cieľom projektu eGAFOR je vytvoriť harmonizovanú predpoveď pre trate definované pre LLF nad územím štátov Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko a spolu s priemyselným partnerom navrhnúť technické riešenie jej spoločnej prípravy a následného zobrazovania pre leteckých užívateľov.
 
Webové stránky projektu:
https://project.egafor.eu/