Kórejsko-Slovenská spolupráca pre manažment kvality ovzdušia v mestách - zameraná na monitorovanie a modelovanie kvality ovzdušia v mestách


Názov projektu:
 
Kórejsko-Slovenská spolupráca pre manažment kvality ovzdušia v mestách - zameraná na monitorovanie a modelovanie kvality ovzdušia v mestách.
 
Evidenčné číslo projektu:  SK-KR-18-0012
 
Projekt APVV Slovensko – Kórea 2018
 
Schválená podpora:            8 000 EUR
 
Začiatok riešenia projektu: 01.09.2018
 
Koniec riešenia projektu:    31.12.2019
 
Anotácia:
Kórejsko-Slovenská spolupráca pre manažment kvality ovzdušia v mestách je projekt, ktorého hlavnou myšlienkou je nájsť cenovo dostupné riešenie komplexnejšieho monitorovacieho systému kvality ovzdušia v malých a stredne veľkých mestách.
Prvým cieľom projektu je vývoj a použitie viacerých monitorovacích senzorov pre tuhé znečisťujúce látky (PM10) vo vzdialených menších mestách so zlou kvalitou ovzdušia. Toto môže mať viacero benefitov. Po prvé, získame lepšie údaje o priestorovom rozložení koncentrácií tuhých znečisťujúcich látok v meste. Po druhé, tieto údaje môžeme využiť
pre vstupy do numerických modelov kvality ovzdušia, ako ich počiatočné a okrajové podmienky a taktiež ich môžeme použiť pre účely validácie modelov, čo nám umožní mať lepšiu kontrolu nad výsledkami modelu. Na druhej strane numerické modely kvality ovzdušia nám potenciálne umožnia testovať spoľahlivosť monitorovacích senzorov a môžu nám poskytnúť ešte detailnejší obraz o rozložení koncentrácií PM10 častíc.
Konečným dlhodobým cieľom projektu je nájsť optimalizované riešenie pre monitorovanie kvality ovzdušia a spôsob ako odhaliť hlavné zdroje znečistenia v meste, ktorý by pomohol mestským zástupcom v rozhodovaní o opatreniach týkajúcich sa kvality ovzdušia.