XVIII. Medzinárodné stretnutie snehárov

Zborník príspevkov zo seminára

XVIII. Medzinárodné stretnutie snehárov
 
O usporiadanie pravidelného Stretnutia snehárov sa tento rok postarali pracovníci Slovenského hydrometeorologického ústavu. Stretnutie sa konalo tak ako každoročne na konci zimy v termíne 12. – 14. 3. 2013. Za miesto konania tohoročného seminára bola vybraná slovenská obec Horná Mariková, nachádzajúca sa v nádhernom prostredí Javorníkov.
 
V Hornej Marikovej sa stretlo 22 účastníkov zo Slovenska a z Českej republiky, pričom bolo zastúpených 5 inštitúcií z rôznych sfér (veda, výskum, prax). Na seminári odzneli prezentácie zaoberajúce sa problematikou hydrológie snehu, pričom z odznetých prezentácií bol zostavený aj nasledujúci zborník.