RIC WMO

Kalibračné laboratórium - medzinárodné aktivity

Regionálne prístrojové centrum (RIC) Svetovej meteorologickej organizácie (WMO)

Rozsah akreditácie 

Svetová meteorologická organizácia na XIV. zasadaní RA VI, ktoré sa konalo v dňoch  7. až 15. septembra 2005 v Heidelbergu - Nemecko, menovala v Rezolúcii 6 naše Kalibračné laboratórium Regionálnym prístrojovým centrom (RIC) pre krajiny strednej a východnej Európy s nasledujúcimi funkciami:

(1) Udržiavať sadu meteorologických etalónov nadviazaných na uznávané medzinárodné alebo národné etalóny a držať kontinuálny záznam ich charakteristík a nadviazania,

(2) pomáhať členom regiónu pri kalibrácii ich národných etalónových meteorologických prístrojov alebo pri ich porovnávaní s etalónovými prístrojmi spomenutými v bode (1) a informovať členov Regiónu a sekretariát WMO o použiteľnosti etalónových prístrojov,

(3) radiť členom Regiónu na ich otázky týkajúce sa vlastností prístrojov a dostupnosti relevantných poradenských materiálov,

(4) organizovať vyhodnotenia a porovnávania prístrojov,

(5) pomáhať WMO v organizovaní regionálnych tréningových seminároch alebo workshopov o opravách, kalibrácii a porovnávaní meteorologických prístrojov v laboratóriu a teréne, demonštrácii zariadenia a rád expertov,

(6) udržiavať knižnicu kníh a periodík o teórii prístrojov a praxi,

(7) spolupracovať s ostatnými RIC a koordinovať použitie etalónov pre kalibráciu prístrojov.

 

 

18a

 Workshop zástupcov Regionálnych prístrojových centier z celého sveta, Trappes, Francúzsko, 2005

 

Akcie WMO

 • 2005 Workshop RIC z celého sveta v Trappes 
 • 2006 workshop Ljubjana, Slovinsko
 • 2006 organizovanie workshopu v Bratislave, Slovensko
 • 2008 medzilaboratórne porovnanie európskych RIC (Francúzsko, Slovinsko, Slovensko)
 • 2008 organizovanie medzilaboratórneho porovnania pre krajiny strednej a východnej Európy

Poradenstvo a spolupráca s meteo službami:

 • Poľsko
 • Čechy
 • Chorvátsko
 • Lotyšsko, Litva
 • Omán
 • Jemen 

Spolupráca na mieste

s českou a poľskou meteorologickou službou

 

Spolupráca s výrobcami meteorologických zariadení